stáhnout
 Environmentální výchova pro I.stupeň základní školy

stáhnout
 Environmentální výchova pro II. stupeň základní školy

stáhnout
 Environmentální výchova pro střední školy
 E-learningový kurz pro učitele

stáhnout
 Metodika budování a provozování ekostezek a ekokoutků

exkurze v Ústeckém
a Karlovarském kraji

stáhnout
 Metodika environmentální výchovy v terénu

pracovní listy pro žáky

stáhnout
 Ekologické exkurze v Ústeckém a Karlovarském kraji

interaktivní didaktické aktivity
Výuka hrou


Evropský sociální fond     Evropská unie     Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy     OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

REGION
Program environmentální výchovy v Ústeckém a Karlovarském kraji.
CZ.1.07/1.1.00/08.0036