Výuka hrou (hry)Zpět na začátek knihy ...

Doprava je činnost, která nám umožňuje přemisťovat lidi nebo zboží na určité místo, podle toho, kam potřebujeme cestovat. Nebo kam potřebujeme zboží odvést.

 1

Převzato z: http://www.pos-praha.cz/prod--sablona-006-15x30cm-vlacek-2520/

 

 Tato kapitola obsahuje podkapitoly: 

  1. Železniční doprava
  2. Vodní doprava
  3. Letecká doprava
  4. Silniční doprava