Výuka hrou (hry)Zpět na začátek knihy ...

Slovo příroda slýcháme již od útlého dětství a používáme jej zcela běžně. Avšak co toto slovo znamená? Ve slovnících a encyklopediích lze narazit na mnoho výkladů. Příroda je veškerá hmota a energie a to hlavně základní, člověkem neovlivněná. Rozeznáváme přírodu neživou (horniny a nerosty, půda, voda, vzduch, světlo a teplo pocházející ze Slunce) a živou (všechny živé organismy).

Příroda je sama o sobě natolik hodnotná a zároveň krásná, že je nutné ji chránit před ničením. Co je to však ochrana přírody? Zákon říká, že je to např. péče o živočichy, rostliny, nerosty, horniny, ekosystémy a také o vzhled a přístupnost krajiny.

Je mnoho možností, jak přírodu chránit, např. zřizovat chráněná území na místech, kde se nacházejí nejzachovalejší přírodní prvky (lesy, řeky, louky aj.). Nebo tam, kde se vyskytují vzácné rostliny či živočichové. Chránit můžeme přírodu také před nevybíravým a nadměrným využíváním. Můžeme také "navracet přírodu" tam, kde již byla zničena např. těžbou uhlí v regionu severozápadních Čech.

Kdo má ale tuto důležitou a nezbytnou věc (ochranu přírody) za svou povinnost? Povídejte si mezi sebou na toto téma a povězte svůj názor na tuto věc. Na pomoc se můžete obrátit např. na následující internetové stránky.

Ochrana přírody je zajištěna zákonem a vyhláškou na ochranu přírody a krajiny. Má přispět k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně rozmanitosti života, přírodních hodnot a krás a k šetrnému hospodaření.

Zajímavé informace o ochraně přírody ČR naleznete zde.


TOPlist banan