Výuka hrou (hry)Zpět na začátek knihy ...

Park

Foto: Blanka Jaegerová

S ekosystémy se setkáváme všude kolem sebe. Více se o nich dozvíš v následujících podkapitolách.

 

Co je to ekosystém

Rozdělení ekosystémů

Potravní řetezce

Složky ekosystému

Důležité ekosystémy ČR