Výuka hrou (hry)Zpět na začátek knihy ...

Zemský povrch je od dávných časů ovlivňován nejrůznějšími zdroji. Vítr, voda, ale také rostliny a živočichové odpradávna narušují horniny a společnou činností z nich vytvářejí zcela jedinečný přírodní útvar – půdu.

Než z pevné skály vznikne půda, trvá to většinou tisíce let, během kterých se z horniny díky činnosti větru a vody stane sypká hmota, kterou dále přetvářejí a obohacují drobné organismy i jejich větší příbuzní.

 Pudniodkryv

Půdní odkryv (foto autor)

Než se vydáte do další kapitoly, pozorně si prohlédněte obrázek. Co vše na něm vidíte?