Výuka hrou (hry)Zpět na začátek knihy ...

 

Už jste slyšeli o krajině? Určitě to slovo znáte a používáte. Dokážete ale vysvětlit, co to krajina je? A slyšeli jste o krajině kulturní? O krajině, ve které dochází k dlouhodobému ovlivňování mezi člověkem a krajinou?

 

V této kapitole dostanete na tyto otázky odpověď. A dozvíte se i spoustu dalších věcí. Například jak se naše krajina měnila a mění, jak můžeme krajinu zkoumat, nebo jak bychom krajinu měli chránit.

 

Zde je obsah toho, co se v kapitole o kulturní krajině můžete dozvědět:

 

1. Co je to krajina – zde naleznete odpověď na otázku, co je to krajina.

 

2. Typy krajin – zde se dozvíte, jaké druhy krajin u nás můžeme nalézt.

 

3. Metody zkoumání krajiny – zde se dozvíte, jak můžeme zkoumat naší krajinu a její historii.

 

4. Historie naší krajiny – krajina se neustále proměňuje a zde naleznete stručný popis jejího vývoje .

 

5. Ohrožení krajiny – člověk nemusí mít na krajinu pouze příznivý vliv, ale může krajinu i ovlivňovat nežádoucím způsobem.