Výuka hrou (hry)Zpět na začátek knihy ...

Úvod

Doprava je součástí činností člověka. S postupným rozvojem ekonomiky a vývojem lidské společnosti roste i význam dopravy. Doprava představuje jednu z nejrozsáhlejších sfér ekonomiky, která se v budoucnu bude dále rozšiřovat. To sebou ovšem přináší i rizika pro  životní prostředí. 

07_urban

Nakreslil Petr Urban.

Tato kapitola obsahuje podkapitoly: 

  1. Letecká doprava

  2. Lodní doprava

  3. Silniční doprava

  4. Železniční doprava