Výuka hrou (hry)Zpět na začátek knihy ...

 

 
Zamyslise  Na o brázku vidíš kulturní zemědělskou krajinu Českého středohoří. Pozorně si jej prohlédni a a řekni, jaké druhy využití taková krajina nabízí. Co se zde asi pěstuje? Chovají se zde nějaká zvířata?

 ExkurseExkurse - odkaz na vybranou exkursi (zatim nejsou dostupne)

 Podrobnosti Podrobnosti - rozšiřující text.

 Zamyslise_2  Náměty na praktické činnosti / odkazy na ekokoutky a ekostezky. Zatím používáno    

  i jako označení otázek a úkolů.

 Zdroje Odkazy na další čtení a externí odkazy.

 Zregionu  Příklady z regionu.