Výuka hrou (hry)Zpět na začátek knihy ...

Slovo půda má mnoho významů - stavebnictví - prostor pod střechou

                                              - ekonomie - půda ve smyslu pozemek - výrobní faktor                  

                                              - přenesený význam - vymezený prostor (na půdě školy, úřadu,
                                                                              organizace, podniku apod.)

                                              - synonymum pro slovo terén


Nás však bude zajímat půda jako část  pedosféry.